FIA tillåter Honda att utveckla motorn under 2015

I måndags hade Mclarens nya motorleverantör Honda ett möte med FIA angående senaste ”stormen” inom F1, so handlat om att Ferrari, Renault och Mercedes skulle kunna utveckla sina motorer under 2015.
Hondas motor måste vara homologerad (godkänd) innan 2015 säsongen börjar och de nuvarande reglerna skulle förbjuda Honda att använda några polletter för att utveckla motorn under säsongen.

Detta tyckte såklart den japanska tillverkaren var väldigt orättvist och skickar fel signaler till andra tillverkare som kan fundera på att komma till Formel 1. Honda krävde därför ett möte med FIA där man ville diskutera situationen och få fram en lösning som skulle ge alla så rättvisa förutsättningar som möjligt.

FIA har nu tänkt till och tänkt om, då man ger Honda rätten att göra viss utveckling och ändringar på sin motor under säsongen 2015.
Autosport har tagit del av ett dokument som domarbasen Charlie Whiting skickat ut till stallen, där man klargjort de modifierade reglerna. Man har kommit överens om att nya tillverkare, som Honda, får under det år de ansluter göra lika många förbättringar som de andra tillverkarna planerat att introducera.

”Då alla fyra motortillverkare kommer att ha en homologerad kraftenhet i början av säsongen, tror vi att det skulle vara rättvist att säkerställa att var och en av dem har lika möjligheter för uppgraderingar under säsongen. Vi kommer därför att tillåta de nya tillverkarna att använde samma antal poletter som de andra tre tillverkarna har tillgängligt, taget som ett genomsnitt av de tre.” – Charlie Whiting, FIA

”Som ett exempel, om de tre tillverkarna från 2014 har åtta, sju och fem oanvända poletter var i början av säsongen, så skulle den nya tillverkaren vara tillåten att använda sex under säsongens gång (genomsnittet avrundat neråt till närmaste heltal).”

Från år 1 (2014) av det nya motorreglementet till år 2 (2015) har de nuvarande motortillverkarna 32 poletter, vilket motsvarar ca 48% av motorn, att använda för att utveckla olika delar av sin motor. Kryphålet som de nuvarande motortillverkarna hittat  gjorde att de slapp använda alla sina poletter innan säsongen, utan kunde fortsätta med sin 2014 godkända motor om de så ville och sedan utveckla sina motorer under året, upp till de tillåtna 32 poletterna.

%d bloggare gillar detta: