Båda Renault förarna diskade från Japans GP

Renault F1-teamet har funnits skyldiga till att ha implementerat och använt olaglig förarhjälp i sina bilar. Under gårdagens (onsdag) utfrågning beslutade domarna därför att båda Renault-bilarna diskvalificeras från Japanska GP resultaten.

Bakgrunden till förhöret är den protest som SportPesa Racing Point F1 Team lämnade in mot Renault efter Japans GP, för att de ska ha använt sig av en förinställt, automatiserat bromsbalanssystem, vilket inte är godkänt enligt de tekniska föreskrifterna.

FIA godkände protesten och man beslagtog de plomberade elektroniska styrenheterna, ECU, från Renault bilarna och förarnas rattar för att undersöka saken närmare inför utfrågningen. Renault lämnade även in ytterligare dokument för att försöka försvara sin sida av saken.

Racing Points anklagelse mot Renault F1

Racing Point hade på ombordvideo sett att bromsförspänningen förändrades utan förarens inmatning. De drog därför slutsatsen att denna förspänning måste ha varit förinställd, vilket skulle kunna bryta mot artiklarna 11.1.3, 11.1.4 och 8.6.3 (förbud mot drivna enheter som ändrar bromsbalansen; bromssystemändringar kan enbart göras av förares fysiska insats; körningskontroller påverkas endast av förarens åtgärder).

Renaults försvarsargument

Renault hävdade att Racing Point bara spekulerade i ett sådant system baserat på uttalanden från en tidigare anställd hos Renault, som ”inte var fullt insatt i all relevant information gällande Renaults bromssystem”.
Vidare klargjorde man följande punkter:

  • man använder inte ett varvavståndsberoende justeringssystem för bromsförspänning.
  • Bromsbalansen som indikeras på ratten kan ändras beroende på driften av ett specifikt Renault system. Som domarna fick information om, men som inte delades med Racing Point på grund av immateriella rättigheter.
  • Videobevis är inte avgörande, även om teamet inte bestred möjligheten att ändra bromsförspänningen utan förarens fysiska insats.

Domarnas beslut

Domarna tog till sig av den tekniska undersökning från FIA, och den data som stallen presenterat. Efter genomgången var man överens om följande:

  • Det ifrågasatta bromsstyrningssystemet är inte förinställt, varv avståndsberoende som påstått.
  • Renaultförarna använder knappar monterade på ratten för att kontrollera bromsbalansen, i enlighet med artikel 8.6.3 i de tekniska föreskrifterna. Dessa är anslutna till FIA-standard ECU.
  • Givet det ovanstående, konstaterades det att Renault använder innovativa lösningar för att utnyttja vissa oklarheter i de tekniska föreskrifterna, men i själva verket bryter deras system inte med några gällande regler.
  • Domarna ansåg emellertid att Renaults system utgör ett förarhjälp och är därför inte i överensstämmelse med artikel 27.1 i FIAs sportregler, som kräver att en förare ska köra bil utan hjälp. Det automatiska justeringssystemet för bromsbalans fungerar som ett förarhjälpmedel eftersom det förhindrar att föraren måste göra ett antal justeringar själv under en varv.

Baserat på ovan resultat så diskvalificerades båda bilarna, #3 och #27 från resultaten till Japans GP.

Det erkänns att denna påföljd är mer allvarlig än med andra liknande brott mot denna förordning, men efter att ha utvärderat de relativa vinsterna visade det sig vara en rättvis bestraffning.

Not: Renault kan överklaga domen om de så önskar. De måste i så fall göra det innan kl 10:00, lokaltid i Mexico, den 24 Oktober.

%d