FIA klargör reglerna kring hjälmbyten

Tidigare i år röstade en ny regel, som begränsar förarnas möjlighet till att byta hjälm under säsongen, igenom bland F1-stallen och FIA.
Nu har den nya regeln godkänts för implementering till säsongen 2015 som börjar om drygt en vecka.

Men FIA har även klargjort vad det är som gäller runt den nya hjälmregeln.
”För att förarna ska vara lättare att urskilja från varandra när de är på banan, måste hjälmen väsentligen presenteras i samma design i varje Evenemang under en Mästerskapssäsong.”

Ska vi tyda regeln korrekt är det inte direkt förbjudet att byta design, så länge den inte avviker för mycket från designen.
Jag tror personligen också att man kommer tillåta ”special-hjälmar” för vissa lopp, som en hel del förare brukar göra. Dels sprids dessa i media innan loppet så de flesta känner till att deras favorit förare har en annan hjälm för helgen.

FIA klargjorde även vad som händer med förarnas nummer när de slutar.
Om en förare inte deltar i tävlingar under två på varandra följande nummer så blir hens nummer ledigt igen.

Not: Sedan säsongen 2014 har alla förarna fasta nummer, som de själva valt, på sina bilar, istället för att man blir tilldelad ett baserat på stallets placering året innan.