Regeländringar F1 säsongen 2012 – Del 3: Avgaser och Downforce

Som ni vet, om ni läst vårt tidigare inlägg om regeländringar för avgasrörens placering, så har FIA inför säsongen 2012 infört regler för vart avgasrören måste avslutas. I och med det så förlorade de flesta teamen en hel del downforce eftersom de inte kan nyttja det som kallas Exhaust Blown Diffuser.

Även om det är möjligt att skapa downforce via placeringen av avgasrören enligt dem nya reglerna så vill FIA inte att teamen ska placera avgasrören på ett sådant sätt inom de nuvarande reglerna så att de avsiktligt skapar downforce. FIA’s mål med de nya reglerna, även om det inte är skrivet, är att få bort genereringen av downforce via avgaser och jag måste säga att det är det dummaste jag har hört från FIA. Vill dem inte att man ska göra något tycker jag att man ska skapa en regel som säger det också.

Det som följer här är några exempel på sätt att skapa downforce via det nya regelverket.

Avgaserna blåser under bakvingen för att driva på luftflödet och skapa downforce
teknisk bild på exhaust-blown-diffuser riktad mot bromsarna.
I detta scenario blåser man ut avgaserna mot broms kylningen, då man i detta område får använda små vingar etc, ganska extremt men kan fungera bra.
Här blåser man avgaser på utsidan av bakvingen för att skapa mindre drag, alltså mindre luftmotstånd.
Och här ett exempel från Ferraris F2012, bilen är designad så att luftflödet ska trycka ner avgaserna mot diffusern.

Källa: Craig Scarborough @ http://scarbsf1.wordpress.com/