video: Sammandrag av förra helgens A1GP

[kaltura-widget wid=”nofalsogd8″ width=”410″ height=”364″ addpermission=”3″ editpermission=”3″ /]