Singapore namnger kurvorna.

Om ni minns från februari så skulle arrangörerna av Singapores GP ha en tävling där man kunde få namnge en av tre kurvor på banan. Denna tävling är nu avgjord och alla tre kurvor har fått sitt nya namn.

Kurva 1 kommer från och med nu att heta "Sheares" efter sin realtion till Benjamin Sheares Brigde, som går över banan vid den punkten.

Kurva nummer 7 har fått namnet "Memorial" på för sin närhet till monumentet som hedrar offren för Andra Världskriget. Till sist har vi kurva 10 som fått sitt namn efter den världsberömda drinken, "Singapore Sling".

"Precis som vilkon ikon som helst, ska kurvorna behandlas med respekt", säger Colin Syn, vice ordförande för Singapore GP.
"Jag antar att baserat på hur vissa förrare hanterade kurvan förra året, så skulle man kunna skämta om en Wallbanger, men vi valde att döpa den till Singapore Sling, eftersom den är internationellt känd och fans överallt kan relatera till den direkt."