Layout förändringar på Singapore banan

Arrangören för Singapores GP har meddelat att man kommer göra mindre förändringar på ban layouten inför årets grand prix. Förändringarna kommer bland anant att göras i kurva ett, 13 och 14 för att öka omkörnings möjligheterna. Man kommer också förbättra belägningen i kurva fem, sex och sju. De största ändringarna kommer dock göras vid pit in/ut-gången för att öka säkerheten när bilarna kör in eller ut från pitlane.

”Även om tävlingen slog alla förväntningar förra året, så är detta fortfarande ett nytt evenemang och det finns alltid saker vi kan göra bättre.”

Teknisk direktör för Singapores GP, Michael McDonough:

Ändringarna i kurva ett kommer att innebära ändringar av geometrin för att minska hastighet i kurvan så att det ger möjligheter för omkörning i broms zonen när man närmar sig kurvan. Ändringarna innebär omlokalisering av apex, minska kurvans radie och därmed minska hastigheten man kör genom kurvan. I förra årets race tog vissa förare en mycket bredare linje i detta hörn än väntat och svängde in från vägg sidan. Man kommer därför lägga dit kanter att förhindra detta.

Kurva 13, den snäva vänsterhänta hårnålen efter det historiska Anderson Bridge, kommer att ändras för att öka kurvtagnings hastigheten, som kommer ge ytterligare fart på Esplanade Drive och ökad möjlighet till omkörning i bromsnings zonen i kurva 14. Bilarnas hastighet längs Esplanade Drive kommer att öka till ca 275km/h. Dessutom kommer kurva 14 att förändras i samma stil som kruva ett för att ge bättre tillfälle för omkörning.

Under förra årets Singapore Grand Prix, var det en stor skillnad i fart i toppen av kurva 22 mellan bilarna som skulle in i pitlane och de som var på vanligt varv. För att minska risken för störningar mellan dem, kommer ett särskilt inträde till pit-lane att byggas.

Utången från pitlane kommer att ändras från att man förra året kom ut jsut i broms zonen i kruva ett, till att man nu kommer ut på vänster sida i kurva två. Detta på en plats där man inte stör bilarna på bana och man kommer ut på en accelerations sträcka.

layout singapores gp 2008